Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜREME ORANI NEDİR?


Belirli bir nesle mensup kadınların belli bir zaman döneminde doğurabilecekleri çocukların bu kadın sayısına oranıdır. Bu değerin, bir yıldaki doğumlar toplamının doğurma çağındaki (15-49) kadın sayısına oranı olarak ifade edilen doğurganlık oranından ayrı düşünülmesi gerekir.

Almancası : Reproduktionssatz.

Fransızcası : taux de reproductivité.

İngilizcesi : reproduction rate.

(Bk; doğum haddi).