Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜRETİM FONKSİYONU NEDİR?


Faktörlerin miktar ve karışım şekli ile istihsal hacmi arasında ilişki kuran bir fonksiyondur.

Üretim geniş anlamıyla mal ve hizmet yaratmaktır. Mal ve hizmetler, insan ihtiyaçlarını tatmin eder. İstihsalde bulunabilmek için, istihsal faktörlerine ihtiyaç vardır. Bunlar emek, sermaye ve topraktır.

Üretim fonksiyonu, (bir mal için) matematiksel olarak şöyle gösterilebilir.

U = f(xlx2.... xn).

Denklemde U, istihsal hacmi, xlx2.... xn faktörlerin istihsale katılan miktarlarıdır. Mesele basit bir şekilde sokulur ve bir mal ve iki istihsal faktörü dikkate alınırsa denklem;

U = (E K) olur.

Denklemde E miktarında emek, K miktarında kapital ile belli teknolojide U miktar mal istihsal edileceğini belirtmektedir. Üretim fonksiyonu daha etraflı olarak eş ürün eğrileri ile açıklanabilir.

Almancası : Produktionsfunktion.

Fransızcası : fonction de production.

İngilizcesi : production function.

(Bk; üretim, eş ürün eğrileri).