Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜRETİM MALİYETLERİ NEDİR?


Bir üretim faaliyetinde üretim amillerini kullanmanın maliyetini teşkil eden maliyet unsurlarının bütününü ifade etmektedir. Bazı hallerde istihsal maliyetleri, isletme maliyetler, fabrika maliyetleri şeklinde de kullanılan terimin, muhasebe alanındaki daha dar anlamı, sadece dolaylı ve dolaysız imalât maliyetlerini kapsamaktadır.

Almancası : Produktionskosten.

Fransızcası : coûts de production.

İngilizcesi ; production costs.

(Bk; dolaylı maliyetler, dolaysız maliyetler, imalât genel maliyetleri, ürün maliyetleri).