Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜRETKENLİK NEDİR?


Mal veya hizmet miktarının (çıktıların) üretim için kullanılan kaynak miktarına (girdilere) oranıdır.