Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜRÜN MALİYETLERİ NEDİR?


Mamûl maliyetleri şeklinde de kullanılan bu terim, bir imalât işletmesinde faaliyet ürünleri ile ilgili dolaysız hammadde ve dolaysız işçilik maliyetleri ile yarı-mamul ve mamul maliyetleri ile ilgili imalât genel maliyetlerinin hepsini kapsamak üzere kullanılmaktadır. Bazı hallerde, işletmede kullanılan maliyet muhasebesi usulleriyle ilgili olarak terim, baş maliyetlerden başka, imalât genel maliyetlerinin sadece değişken kısmını kapsamak üzere kullanılmaktadır. Bazı kullanma şekillerinde ürün maliyetleri terimi, baş maliyetler terimi ile eş anlamlıdır.

Böylece dönem maliyetleri teriminin karşıtını (contrast) temsil etmektedir.

Almancası : Produktkosten.

Fransızcası : coûts des produits.

İngilizcesi : product costs.

(Bk; baş maliyetler, imalât genel maliyetleri, değişken maliyetler, dolaysız maliyetleme usulü, dönem maliyetleri).