Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜSLÜ ÜSTEL KANUN NEDİR?


ÜSLÜ veya ÜSTEL KANUN, yoğunluk fonksiyonu, f(x)=l.e-lx olan ve ¥ ³ x ³ 0 aralığında tarif edilmiş sürekli bir x değişkenin uyduğu kanundur.

X pozitif bir değer olmak üzere bu dağılımın aritmetik ortalaması 1/l ve variyansı 1/l2 dir.

Bu kanun belli bir andaki çürüklük veya bozukluk oranı X olan bir mal'n nitelik kontrolunda kullanılır.

Almancası : Exponentia!-Gesetz.

İngilizcesi : exponential law.

(Bk; binom bölünmesi, Poisson dağılımı, Pearson Kanunları).