Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜSTYAPI NEDİR?


Bir toplumun maddî temelinin dışında kalan fikir, kültür; siyaset hayatını ve müesseseleri toplu olarak ifade eden terimdir. Altyapı ve üstyapı, karşıt kavramlardır. Altyapı tanımının kapsamı ötesinde olan hemen herşeyi kavramaktadır. Esas kavram, altyapıdır.

Demiryolculukta, karayollarında, hava meydanlarında ve gemi inşaatçılığında da bu terim kullanılmaktadır.

Almancası : Überbau.

Fransızcası ; superstructure.

İngilizcesi : superstructure.

(Bk; altyapı).