Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜTOPYA NEDİR?


Gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ideal anlamına gelmektedir.

Ütopya On Altıncı Yüzyıl başlarında Saint Thomas Moore'un meşhur bir romanının ismi olarak kullanılmıştır. Yazar bu eserinde dinî müsamahanın hâkim olduğu, idarecilerin halk tarafından seçildiği, sefaletin mevcut bulunmadığı bir ülkeyi tasvir etmektedir. Bu terim K. Marx’tan önceki birçok sosyalist düşünür hakkında da kullanılmıştır. Bunlara göre mevcut mallar topluluğun müşterek malı olacak şekilde kullanılmalıdır. Meselâ falansterler içinde müşterek barınma sağlanacaktır.

Ütopik düşüncelerin gerçekle ilgilerinin pek zayıf kaldığı şüphesizdir. Ancak ütopik sayılan birçok düşüncenin gelişmeleri hızlandırdığı, insanlık tarihine yeni ufuklar açtığı da unutulmamalıdır. Meselâ J.J. Rousseau’nun ütopik görüşleri zamanla modern terbiyenin esasını teşkil eden fikirler haline gelmişti r.

Almancası : Utopie.

Fransızcası ; utopie.

İngilizcesi : utopia.

(Bk; Ütopist Sosyalizm).