Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

UYARILMIŞ YATIRIMLAR NEDİR?


Piyasa şartlarının gerektirdiği kapital tahsisleridir.

Millî gelirin artması ile istihlâk hacminde gelişmeler kaydedilmesi.. Faiz haddinin düşmesi
üzerine yeni teşebbüslerin kârlı görünmesi.. Piyasaya yeni tip mallar çıkarmak imkânının
belirmesi.. İhracat imkânlarının genişlemesi ilh..

Kâr ve kazanç ümidi ile «feasibility» tahminlerinin gösterdiği yönde yapılacak yatırımlar, uyarılmış karakterdedir.

Özel sektörün kurduğu tesisler, genellikle, uyarılmış yatırımlardır.

Almancası : induzierte Investitionen.

Fransızcası : investissement induit.

İngilizcesi : induced investment.

(Bk; bağımsız yatırım).