Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

UYDU FİRMA NEDİR?


Terimi fiyat teorisine sokan iktisatçı, Stackelberg' dir.

Düopol ve oligopol piyasalarında, bir firmanın izleyebileceği iki yol vardır.

Ya piyasa hâkimiyeti için mücadele edecektir veya mücadeleye girmeyecektir.

Piyasa hâkimiyeti için mücadele eden firma, kendi fiyatına uymağa rakiplerini mecbur etmek isteyecektir. Bu mücadelesini başarırsa, hâkim firma durumuna geçecektir.

Yahut rakiplerinin koydukları fiyatı bir veri olarak kabul edecektir. Maliyetini ve üretim hacmini, mevcut duruma göre ayarlayacaktır. Ve uydu firma durumuna geçecektir.

Düopol ve oligopol piyasalarında, fiyatlarla oynayarak hâkimiyet mücadelesi yapan firmalara gittikçe daha az rastlanmaktadır. Tecrübeler, hâkimiyet mücadelesinin ağır zararlara yol açtığını göstermiştir. Günümüzde, duopolcülerin ve oligo - polcülerin fiyat rekabetinden çekindikleri ve hâkimiyet mücadelesine sürüklenmek istemedikleri dikkate çarpmaktadır. Fiyat rekabeti yerine reklâm kampanyalarına önem verdikleri, kaliteleri çeşitlendirerek ve farklılaştırarak alıcılar arasında fiyat mukayesesine fırsat bırakmamağa çalıştıkları görülmektedir.

Hâkim firma-uydu firma durumlarına Amerika otomobil piyasasından bir örnek gösterilebilir, ikinci Dünya Savaşını izleyen devrede General Motors hâkim firma olarak fiyatları tayin etmiştir. Ford Motor Company ise, kendi fiyatlarını rakibine göre ayarlamak yolunu tutmuştur.

Almancası : Satelliten Verhalten, beherrschte Firma, Vasal - Firma.

Fransızcası : attitude de satellite.

İngilizcesi : recognition of interdependence.

(Bk; düopol, Cournot çözümü, hâkim firma, oligopol).