Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

UZUN DÖNEM PREVİZYONLAR NEDİR?


UZUN DÖNEM PREVİZYONLARda operasyonel araştırmaların piyasa etütlerinde dikkate aldıkları noktalara ilâveten hesaba katılması gereken faktörler şunlardır:

i) Nüfus artışı ve nüfus deplasmanları,

ii) Teknolojik ilerleme,

iii) istihlâkin gelişmesi ve marjinal istihlâk eğiliminde husule gelebilecek değişiklikler,

iv)        Dış ticaretin gelişme şartları,

v) Kültür seviyesinde kaydedilen değişiklikler.

Almancası : langfristige Previsionen.

Fransızcası : prévision â long terme.

İngilizcesi : long - term business forecasting.

(Bk; piyasa previzyonları, operasyonel araştırma).