Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

UZUN VADELİ KREDİ NEDİR?


Eskiden genellikle on yıllık ve daha uzun süreli borçlanmalar hakkında kullanılan bir terimdi. Günümüzde, zaman süresinin alt sınırını beş veya yedi yıla ve hatta daha kısa bir vadeye indiren bilim adamlarına rastlan­maktadır.

Uzun vadeli kredilerden prensip itibarı ile devlet ihtiyaçlarını, hür teşebbüs yatırımlarını ve mesken finasmanını karşılamak üzere yararlanılmaktadır.

Uzun vadeli kredilerin finansman kaynağı, sermaye piyasasıdır. Krediye ihtiyacı olan firmalar ve kamu organları tahvil çıkartarak uzun vadeli kredi temin edebilirler. Yahut bankalar sermaye piyasasına kendileri tahvil çıkartmak suretiyle borçlanırlar ve firmalara uzun vadeli kredi açarlar.

Almancası : langfristiger Kredit.

Fransızcası : préts â long terme, crédit â long terme.

İngilizcesi : long-term credit.