Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VADELİ MEVDUAT NEDİR?


Bankalar Kanununa göre bir sene ve daha uzun vade ile açılan resmî, ticarî mevduat ile bankalar ve tasarruf mevduatı hesaplarıdır. Bankalar Kanunu bir sene ve daha uzun vadeli mevduatı vadeli kabul etmesine karşılık. Ödünç Para Verme işleri Kanunu gereğince yayımlanan kararlarda dört aydan başlamak üzere çeşitli vadeler kabul edilmiştir. Tatbikatta vadesi bir seneye kadar (bir sene hariç) mevduat hesapları için ihbarlı mevduat deyimi kullanılmaktadır. Vade ve ihbar müddetlerinin bank a ile mevduat sahibi arasında serbestçe kararlaştırılması mümkündür. Vadeli ve ihbarlı mevduatın vadeden önce çekilmesi bankanın rızasına bağlıdır. Bankanın muvafakati halinde uygulanacak faiz oranı mevduatın yapıldığı tarihle çekiliş tarihi arasındaki süreye göre bulunur. Örneğin, 18 ay vadeli olarak açılmış bir vadeli hesap, 8 ay sonra kapatılmak istendiği takdirde bu hesabın faizi, 6 ay ile bir yıl arasındaki vadeli mevduat faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanır. Daha önce hesap sahibine ödenmiş veya hesabına tahakkuk ettirilmiş fazla faizler mevduattan tenzil edilir. Almancası : fristgebundene Depositen. Fransızcası : dépöts â terme. İngilizcesi : time deposits. (Bk; mevduat).