Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VASIF NEDİR?


Birimlerin hüviyetini belirten hususları belirten terimdir. Aynı vasfın muhtelif tezahürlerine ise şık denir. Vasıfların yanlış anlaşılmalara imkân vermeyecek surette tarif edilmeleri gerekir. Derlemelerde para, zaman ve bazı hallerde cevap vereceklerin imkân ve sabırları mahdut olduğundan istediğimiz kadar vasıf alamayız. Bu nedenle seçilecek vasıflar arasında bir tercih yaparken araştırmada güdülen gaye ile bu vasıflar arasındaki mümkün ve muhtemel münasebetlerin derecesi göz önünde tutulmalıdır. Kabul edilen ölçü birimi de ayrıca nazara alınan şıkların büyüklükleri ile orantılı olmalıdır. Vasıflar çok çeşitlidir. Genel özel; daimi değişen; nicel nitel: iki şıklı-çok şıklı; sürekli-süreksiz; birime bağlı-birimden müstakil; zaman-mekân-maddi; gözle görülür-görülmez gibi ayırımları her zaman için yapmak mümkündür. Almancası : Merkmal. Fransızcası : attribut. İngilizcesi : attribute. (Bk; bölünme, çokluk, derleme, tasnif).