Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VERGİ ORANI NEDİR?


Yahut vergi nispeti, vergi borcunu bulmak için vergi matrahına uygulanan rakamdır. Vergi oranlarının bir sistem dahilinde sıralanışı, vergi tarifelerini meydana getirir. Götürü usule göre vergileme dışında her verginin bir veya birden çok oranı vardır. Vergi oranları, matrahla ilişkilerine göre üç şekilde düzenlenebilir: a) Matrah ne olursa olsun vergi oranı değişmiyorsa, sâbit (düz oranlı) bir tarife söz konusu olmaktadır, b) Matrah büyüdükçe vergi oranı büyüyorsa, müterakkî (artan oranlı) bir târife doğmuş olur. c) Matrah büyüdükçe vergi oranı küçülüyorsa, mütedenni (azalan oranlı) bir târife meydana gelir. Azalan oranlı târife çağımızda açık olarak kullanılmamaktadır. Bununla beraber, bir çok vasıtalı (dolaylı) vergilerde, özellikle zarurî ihtiyaç maddelerinden alınanlarda, uygulama azalan oranlı bir târife biçiminde olmaktadır. Düz oranlı tarifelere misal olarak kurumlar vergisi, artan oranlı tarifelere misal olarak ta gelir vergisi gösterilebilir. Almancası : Steuerfuss. Steuersatz. Fransızcası : taux de l'impöt. İngilizcesi : tax rates.