Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VERGİNİN KAPİTALİZASYONU NEDİR?


Dayanıklı tüketim mallarının, vergi istisnasından kısmen veya tamamen yararlanması ile değerinden meydana gelen artıştır Almancası : Grunds'âtze der Besteuerung. Fransızcası : principes d'imposition. İngilizcesi : taxation principles. (Bk: iktidar Teorisi, istifade Teorisi).