Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VERGİNİN KAPİTALİZASYONU NEDİR?


Sermayenin (yahut servetin) verimini azaltan bir verginin, sermaye değerinin düşmesi sebebiyle bu sermayenin sonraki alıcıları tarafından telâfi edilmesi olayıdır. Sermayenin değeri, onun verimi ile belirlenir. Verimin bir kısmını devlete aktarma neticesi veren bir vergi çeşidi, bu sebeple, sermayenin değerini düşürmüş olmaktadır. Bu sermayeyi sonradan ellerine geçirmek isteyenler, onu ancak bu düşmüş değeri ile satın almak isteyecekleri için, vergiden etkilenmemiş olacaklardır. Verginin yükü, vergi ödendiği sırada sermayeyi (yahut serveti) elinde tutan mükellefin üstünde kalmaktadır. Kapitalizasyon genellikle gelir sağlayan sermaye (yahut servet) parçaları üzerine konan vergilerde söz konusu olmaktadır. Bundan başka, kapitalizasyonun gerçekleşmesi için iki şart gereklidir. Birincisi, verginin in'ikâs ettirilmemiş (yansıtılmamış) olması: ikincisi, umumî olmaması yani bütün sermaye verimliliğini düşüren bir nitelik taşımamasıdır. Almancası : Kapitalisierung von Steuern. Fransızcası : capitalisation de l'impöt. İngilizcesi : capitaiization (amortization) of taxes. (Bk; verginin yansıması).