Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YAPI KOOPERATİFLERİ NEDİR?


Genellikle geçici sürelidir.

Yapı kooperatiflerinin mesken edinmek isteyenlere sağladıkları faydalar şöyle özetlenebilir :

i)     Geniş bir yer alarak parselletmek suretiyle mesken yapılacak arsayı çok defa daha ucuza temin etmek mümkün olmaktadır.

ii)   Birçok kişilere ait inşaatın bir arada yapılması, azımsanmayacak ölçek yararlanmaları sağlamaktadır. Ayrıca inşaatçı kârı, kooperatif ortaklarına karmaktadır.

iii) Mesken edinmek isteyen ortak, inşaat işleri ile uğraşmak zorunluluğundan kurtulmaktadır.

iv)  Kooperatifin müteselsil kefaletle kredi temin edebilmesi, nispeten kolay olmaktadır.

İnşaat kooperatiflerinde, ortakların oldukça önemli miktarda para bağlamaları, iyi yönetici bulma şansını nispeten arttırmaktadır.

Almancası : Baugenossenschaften.

Fransızcası : coopérative de construction.

İngilizcesi : building socieıy.

(Bk; istihlâk kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri).