Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YAPISAL RİSK NEDİR?


Denetlenen işletmenin finansal tablolarında önemli hataların bulunması riskidir. Bu riskin değerlenmesinde işletmedeki iç kontrol yapısı ile ilgili politika ve prosedürlerin etkisi dikkate alınmamaktadır. Bundan amaç önemli hataların yansıması eğilimini ortaya koyabilmektir. Yapısal risk,ülke kural ve kanunları, kuruluşun çalışma ortamı gibi (karşı ve iç kontrollerin varolmadığı varsayımı ile) sistemin işlediği bölgeden doğan risklerdir ve proje mali yönetim sisteminin hassas noktasıdır.
İngilizcesi; Inherent Risk