Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YARI ORTALAMALAR METODU NEDİR?


İncelenmek istenen dönemlerdeki iş hacimlerinin düşük ve yüksek olmak üzere iki gruba ayrılması, bunlara isabet eden giderlerinde aynı şekilde gruplandırılması ve grup ortalamalarının farklarının birbirine oranlanması suretiyle birim değişken giderlerin bulunması esasına dayanan yapısal çözümleme yöntemi.
(Bk; zaman serilerinin tahlili, trend).