Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YAŞ NEDİR?


İstatistik açıdan yaş, bir insanın doğumunu takip eden senelerin tam sayısı olarak tanımlanır. Meselâ doğumunun 18 inci yıl dönümünü geçirmiş bir kimse 19 uncu yıl dönümüne kadar 18 yaşında sayılır. Medyan yaş ise bir ülkede yaşayan bütün fertler yaşlarına göre, yani yeni doğmuş çocuktan en yaşlı ihtiyara doğru sıralandıkları takdirde, tam ortaya isabet eden ferdin yaşıdır. Medyan yaş düştükçe nüfusun gençleştiği, yükseldikçe yaşlandığı anlaşılır.
Almancası : Alter.
Fransızcası : âge.
İngilizcesi : age.
(Bk; yaş piramidi, doğum haddi).