Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YATIRIM FONKSİYONU NEDİR?


Yatırım kararlarına tesir eden endojen ve eksojen faktörlerle, yatırım hacmi arasındaki ilişkiyi belirtir.

Yatırım fonksiyonu şu şekilde gösterilebilir;

I = f(Y. İ. K. U) (Y) yatırım hacmini, (Y) geliri, (i) faiz haddini, (K) sermaye miktarı ve stokları, (U) yatırım kararına tesiri olabilecek diğer faktörleri göstermektedir.

Yatırım hacmine tesir eden önemli değişken gelir seviyesidir. Gelir seviyesinde meydana gelen bir değişme, tüketici talebine ve oradan firmaların satış hasılatına tesir ederek yatırımları (hızlandıran prensibi) etkileyecektir.

Diğer taraftan yatırım kararları sermaye miktarı ve stoklarına bağlı olacaktır. Gelir hacminin (Y), sermaye miktarı ve stoklarının (K), ve diğer faktörlerinin (U) değişmesi sermayenin marjinal tesirliliğini artıracak veya azaltacaktır, (i) faiz haddi ise sermayenin marjinal tesirliliği ile mukayese edilen bir faktördür.

Sermayenin marjinal etkinliği, yatırımın, belli dönemler sonucunda müteşebbislere sağlayacağı istifadeyi belirtir Müteşebbis; sermayenin marjinal tesirliliği, cari faiz haddinden fazla ise yatırım kararı alacak, yatırımdan umduğu istifade faiz haddinden az ise yatırım yapmayacaktır.

Almancası : Investitionsfunktion.

Fransızcası : fonction d'investissement.

İngilizcesi : investment function.

(Bk; yatırım, otonom yatırımlar, uyarılmış yatırımlar).