Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YAVAŞLATMA NEDİR?


Grevci işçilerin işi bırakmaması, fa kat verimi düşürecek şekilde yavaşlatmasıdır. Bu yüzden bu çeşit grevlere yavaşlatma grevleri de denilmektedir.

İşverene karşı açıkça girişilen bir grev hareketi söz konusu olmadığından işveren ücret ödeme mecburiyetinde kalmakta, buna karşılık işyerinde verim çok düştüğünden daha fazla bir zararla karşılaşmaktadır.

Grevin unsurlarından biri olan işi topluca bırakma unsuru bu gibi grevlerde mevcut olmadığından genellikle gréve perlée kanun dışı bir hareket olarak kabul edilmektedir. Nitekim Türk mevzuatında da «verimi düşürmek için toplu hareket» yasaklanmıştır. (275 sayılı Kanun, madde 58).

Almancası : Bummelstreik, Arbeitsverlangsamungsstreik.

Fransızcası : gréve perlée.

İngilizcesi : slow-down strike.

(Bk; grev, grev nevileri).