Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YAY ELÂSTİKLİĞİ NEDİR?


Talep eğrisi üzerinde, iki nokta arasındaki elâstikiyettir. Yay elâstikliğini hesaplamak için miktar ve fiyat toplamları alınır.

Aşağıdaki formül kullanılarak yây elâstikliği bulunabilir:  Miktar (arkı Fiyat farkı

Miktar toplamı Fiyat toplamı

Yây elâstikiyetine sayısal bir örnek verilebilir. Meselâ, 1.- T.L. ya satılan belirli bir maldan 40 birim, 1.10 T.L. ya aynı maldan 35 birim alınsın.

Miktar farkı = 4035 = 5

Miktar toplamı = 40 + 35 = 75

Fiyat farkı = 1.101. = 0.10

Fiyat toplamı = 110 + 100 = 210

Formülde yerine koyarsak:

Elastikiyet 1.4 bulunur.

Almancası : Bogeneiastizitat.

Fransızcası : élasticité-d'arc.

İngilizcesi : arc elasticity.

(Bk; Marjinalizm).