Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YAZI PARA NEDİR?


Bankalar aracılığıyla efektif kullanmaksızın tedavül eden satın alma gücünü ifade eder. Hesaptan hesaba nakil yapmak, keşide etmek ve takas usulünden faydalanmak suretiyle gerçekleştirilen ödemelerin satın alma gücü kaydi paradır.
(Bk: kaydî para).