Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YEDEK SANAYİ ORDUSU NEDİR?


Karl Marx'ın kullanmış olduğu bir terimdir.
Karl Marx'a göre, sabit sermaye durmaksızın değişir sermaye zararına büyümekteydi. Sabit sermayenin büyümesi, emek yerine makine ikamesine yol açmaktaydı.
Bir yandan emek yerine makine ikame edilmesi ve öbür yandan işçinin normal süreden fazla çalıştırılması işsizlerin çoğalmasına sebebi yet vermekteydi.
Kapitalizmin gelişmesine paralel olarak çalışma gücüne ve arzusuna sahip olmakla beraber açıkta kalanların sayısı kabarmakta idi ve kabaracaktı. Açıkta kalan bu işçiler, «Yedek Sanayi Ordusunu» teşkil edeceklerdi. «Yedek Sanayi Ordusu». Kapitalizmi yıkılmasında rol oynayacak bir kuvvetti. Kapitalizmi, kendi ipini bizzat imal etmekteydi.
Almancası : industrielle Reservearmee.
Fransızcası : Armée de Réserve industrielle.
İngilizcesi : Industrial Reserve Army.
(Bk; Karl Marx, Marksizm, ilmî Sosyalizm, Marx'ın Büyüme Modeli).