Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YENİ DOĞAN SANAYİ NEDİR?


YENİ DOĞAN SANAYİ doktrininin dayandığı fikirlerin benzerleri. On Altıncı Yüzyıldan itibaren İtalyan ve İngiliz yazarları tarafından işlenmiştir.

Bu doktrini temsil eden iki büyük isim, A. Hamilton ve F. List'Ait.

A. Hamilton, Amerikanın dış ticaret ve gümrük politikasını şekillendirmiştir. Halkın refahına yararlı sanayi branşlarının geliştirilmesi için himayeci bir tarife uygulamak gerektiğini ileri sürmüştür. Yeni doğan sanayine devletin yardımcı olmasını ve iç pazarlarda sürümü korumak üzere yabancı mamuller rekabetinin önlenmesini lüzumlu saymıştır, izlediği politika ve savunduğu tez ile, List'in öncüsü olmuştur.

F. List de. yeni doğan sanayiin yahut çocuk sanayiin kökleşerek rekabete dayanacak bir güç kazanıncaya kadar gümrük duvarları gölgesinde geliştirilmesini, sisteminin ana düşüncesi olarak geliştirmiştir.

Henry C. Carey ve Simon N. Patten de himayecilik konusundaki tezlerinde, yeni doğan sanayii, diğer bir deyimle çocuk sanayii korumak ihtiyacını gerekçelerine esas tutmuşlardır.

Almancası : lndustriezweig im Entwicklungs stadium.

Fransızcası : doctrine de l'industrie naissante.

İngilizcesi : infant industries.

(Bk; Himayecilik. Carey. Hamilton, List).