Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YOĞALTIM NEDİR?


Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kullanılmasıdır. Bu şekilde ihtiyaçların karşılanması insana bir fayda sağlar. Tüketim, pratik açıdan nihai kullanım demektir. Yani mal ve hizmetlerin daha ileri bir işlemeye tabi tutulmak veya yeniden satılmak üzere değil doğrudan doğruya insan ihtiyaçlarının karşılanması için satın alınmasıdır. Bazı mallar tüketildikçe biter ya da ortadan kalkarlar. Çoğu yiyecek maddelerinde olduğu gibi. Bununla birlikte, İktisatta tüketim günlük dildeki kullanımından farklıdır. Bazı mallar tüketilmekle bitip tükenmezler veya bu mallarda bir fayda azalması olmaz. Örneğin bir tablonun seyredilmesi, bir kitabın okunması ya da televizyon seyretmek gibi. Bunlarda fiziki olarak yok olma ya hiç yoktur ya da uzun vadeli bir olaydır. Tüketim harcamaları milli geliri oluşturan faktörlerden biridir. Bununla birlikte, toplam tüketim harcamalarının hesaplanması Milli Muhasebede bazan önemli güçlüklere yol açar. Bunun bir nedeni bir kısım malların hem tüketim hem de üretim amaçlarıyla kullanılabilmesidir. Örneğin bir işletme sahibinin özel otomobiliyle ailesini gezdirmesi bir tüketim olayıdır, aynı araba ile iş yerine malzeme taşıması ise bir üretim faaliyeti sayılır.
(Bk; istihlâk).