Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YOĞUNLUK İNDEKSİ NEDİR?


Bir dağılma ölçüsü olarak kullanılan bu indeks, ortalama fark katsayısının iki aritmetik ortalama katına eşittir.
Almancası : Konzentrationskoeffizient.
Fransızcası : coefiicient de concentration.
İngilizcesi : coefficient of concentration.