Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YOL VERGİSİ NEDİR?


Memleketimizde 1952 yılına kadar uygulanmış bir baş vergisidir. Vilâyet özel idarelerince tahsil edilmiş olan bu vergiye, 18 yaşını bitirmiş bütün erkek vatandaşlar, mahdut istisnalarla, tâbi bulunmakta idi. Her baş vergisi gibi bu da aynı il sınırları içinde yaşayan herkesten, eşit miktarda alınmakta idi.

Vergi, mükellefler tarafından, ya para olarak yahut yol inşaatında belirli miktarda gün çalışarak ödenirdi.

Yol vergisi adâletsiz ve iptidaî bir mükellefiyet biçimi olduğu ve çok az gelir sağladığı için kaldırılmıştır.