Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YÜZEY DIYAGRAMLARI NEDİR?


YÜZEY DIYAGRAMLARInda, rakamlar arasındaki farklar daire, kare, dikdörtgen gibi şekillerin yüzölçümü ile ifade edilir. Bu diyagramlar içinde yaygın kullanılış alanı bulanı bir kenarı eşit dikdörtgenlerdir. Başlıca nedeni verilerin büyüklükleri arasındaki farkı iki boyut yerine tek boyutla, dikdörtgenin yüksekliği ile göstermesidir. Böylece boylar arasındaki oran veriler arasındaki orana eşit çıkar. Tabanları eşit dikdörtgenler ya yatay, soldan sağa doğru veya düşey çizilebilir.

Daire, dikdörtgen gibi şekiller içine başka başka tarama veya renklerle birbirinden ayırt edilen kesimler yapılırsa bölmeli yüzey diyagramları çizilmiş olur. Böylece kütlenin parçaları bütünle karşılaştırılabileceği gibi birkaç yığının hem büyüklükleri hem de bileşimleri mukayese edilebilir.

Almancası : Flâcben-Diagramme.

İngilizcesi : surface diagram.

(Bk; diyagram).