Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Z TEORİSİ NEDİR?


W.Quchi tarafından ortaya konan bir teoridir. Teori z adlı kitabında kendine özgü ve katılmalı bir yaklaşımdan japon yönetim modelini j teorisi olarak isimlendiriken Amerikan yönetim biçimini A teorisi olarak isimlendirmiştir.