Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ZATİ FİNANSMAN OTOFİNANSMAN NEDİR?


Firmanın hissedarlara dağıtmayarak ihtiyata ayırdığı fonları malî ihtiyaçlarına kullanmasıdır. Finansmanın firma iç bünyesinden temin edilmesidir.

Otofinansman, iktisadî mahiyeti itibarile cebrî tasarruftur. Firma hasılatının gelir sahiplerine intikal ettirilmeyerek fiilen sermayeye dönüştürülmesidir. Bir sermaye oluşumudur.

Kârla çalışan firmalarda, otofinasmana ayrılan fonlar, aktif toplamına yapılmış bir ilâvedir. Hukuken tescil edilmemiş bir sermaye artışı teşkil eder ve hisse senedinin temsil ettiği reel değerin yükselmesi ile sonuçlanır.

Almancası : Selbstfinanzierung.

Fransızcası : autofinancement.

İngilizcesi : self-financing.