Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ZİMMET  NEDİR?


Kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesidir.

İngilizcesi; Embezzlement