Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ZİRAİ FAALİYET NEDİR?


Arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim,dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsali, avlanması, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazası, taşınması, satılması veya bu mahsullerden sair bir şekilde fadalanılması.