Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ZORLA ÇALIŞTIRMA NEDİR?


Bir kimseye ücret verilmeksizin zorla yaptırılan iştir.
Ortaçağda köylülerin senyörlere veya devlete karşı ücretsiz çalışma yükümlülükleri vardı. Fransız ihtilalinden sonra, Avrupa ülkelerinin bir çoğunda angarya yasaklanmıştır.
Türk Anayasasında da çalışmadan herkesin hakkı ve ödevi olduğu belirtildikten sonra devletin, çalışanların insanca yaşaması için gerekli tedbirleri alacağı açıklanmış ve angarya kesin şekilde yasaklanmıştır. Bu duruma göre, ne kadar zorunlu ihtiyaçlar için olursa olsun, yaptırılan bir işin karşılığı olan ücret, emek sahibine ödenecektir. Anayasa Mahkemesi de angaryanın yasak olduğunu bir kararında belirterek işçinin zorunlu sebeplerle fazla çalıştırılması halinde dahi, zamlı ücret alacağını hükme bağlamıştır.
Almancası : Frondienst.
Fransızcası : corvée.
İngilizcesi.: forced labour.