Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...
 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  UZUN DÖNEM PREVİZYONLAR   nedir ?

UZUN DÖNEM PREVİZYONLARda operasyonel araştırmaların piyasa etütlerinde dikkate aldıkları noktalara ilâveten hesaba katılması gereken faktörler şunlardır: i) Nüfus artışı ve nüfus deplasmanları, ii) Teknolojik ilerleme, iii) istihlâkin gelişmesi ve marjinal istihlâk eğiliminde husule gelebilecek değişiklikler, iv)        Dış ticaretin gelişme şartları, v) Kültür seviyesinde kaydedilen değişiklikler. Almancası : langfristige Previsionen. Fransızcası : prévision â long terme. İngilizcesi : long - term business forecasting. (Bk; piyasa previzyonları, operasyonel araştırma).