Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ABSANTEİZM NEDİR?


İki ayrı anlamda kullanılır;
i) Bu terim, sahiplerinin başında bulunmadıkları ve bizzat işlemedikleri toprakların düzenini ifade etmektedir.
ii) Absanteizm sözcüğü, aynı zamanda bir iş kolunda, bir firmada veya belirli bir bölgede hastalık veya izin gibi geçerli bir nedene dayanmaksızın veya işsizlik ve grev gibi zorlama bir durum olmaksızın ücretlerin çalışmadan geçirdikleri iş günlerini ifade etmektedir.
Almancası : Absentismus
Fransızcası : absenteisme.
İngilizcesi : absenteeism. (Bk; Absenteizm haddi).