Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ACENTA NEDİR?


Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri yerleşim yerinde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin iletilmesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir.