Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIK POLİÇE NEDİR?


En çok nakliyat sigortacılığında kullanılır.

Alıcı ve satıcı, malın ne vakit ve hangi araçla nereye sevkedileceğini önceden tam olarak bildikleri takdirde, sigorta muamelesinin normal yollardan olgunlaştırılmasına tabiidir. Ancak sevkedilecek emtianın(malların) çok ve çeşitli olduğu ve seyir esnasında borsa dalgalanmalarına göre gidiş limanının değiştirilmek ihtimali bulunduğu hallerde, bütün bilgileri geminin hareketinden önce poliçeye geçirebilmeye imkan yoktur.

Böyle durumlarda, eksik bilgiler sonra tamamlanmak şartıyla sigorta sözleşmesi yapılabilir.

Bu sisteme açık sertifika veya open cover da denir.

Açık poliçe sisteminde, genellikle malın cinsi, seferin mahiyeti ve sigorta tazminatından faydalanacak kişiler mukavele aktedilirken açıklanır. Eksik bilgiler, sonradan bildirilerek sözleşme tamamlanır.

Almancası : Offene Poliçe, Blanko - Poliçe.
Fransızcası : Police non evaluée.
İngilizcesi : Open policy, open cover
(Bk; Poliçe, Ticari senetler).