Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ACIYO NEDİR?


Kıymet ayrılığı anlamına gelmektedir.

Geçmişte madeni sikkelerin gerçek ve nominal değerleri arasındaki ayrılık, aciyo sözcüğü ile belirtilirdi. Metal fiyatının yükselmesi veya düşmesi yüzünden bir gümüş paranın eksiğine veya fazlasına işlem görmesinden doğan farka, aciyo denilirdi.

Günümüzde, senetli kredi işlemleri dolayısıyla bankaların müşterilerinden yaptıkları tahsilat aciyo kelimesiyle ifade edilmektedir.

Senetli kredi işlemlerinden bankaların yaptıkları tahsilat:

i) Senedin faiz tutarından.
ii) Hizmete karşılık alınan komisyondan,
iii) Senedin ibrazı ve tahsili dolayısıyla yapılan muhaberat giderlerinden ve sair harcamalardan ve birkaç şeyden oluşmaktadır.
Almancası : Agio, Aufgeld.
Fransızcası : Agio.
İngilizcesi : Agio.
(Bk; Acıyotaj).