Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AJİYO TEORİSİ NEDİR?


Bhöm-Bawerk'in kurduğu bir faiz teorisi olup bununla yazar, eldeki mallar arasında fark olduğunu ve eldeki mallar ile gelecekteki aynı cins sayıdaki mallar arasında fark olduğunu ve eldeki malların daha değerli olduğunu ifade ediyor. İşte faiz şimdiki mallar ile istikbaldeki mallar arasındaki değer farkından doğan bir ajiyodur diyor.