Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AİLE SİGORTASI NEDİR?


Hayat sigortasının bir türüdür. Hayat sigortasının gayesi, sosyal yönden ferde destek olmaktır. Mesela ölüm sigortası ölümde bir yardım teşkil eder. Emeklilik sigortası ileri yaşta gelir sağlar. Çocuk sigortası tahsili kolaylaştırmak gayesini güder. Aile sigortası da, aileye her bakımdan destek olma gayesi ile tanzim edilmektedir. Ailenin problemlerinin çeşitli olmasından ötürü, bu tip sigorta poliçeleri çok ihtimallidir. Ailesini düşünerek 20 senelik bir hayat sigortası yaptıran kimse senelik taksitlerini ödediği takdirde, lehdar durumundakiler aşağıdaki hallerden istifade ederler:
a) Aile reisinin poliçede gösterilen vade dolmadan ölmesi halinde, geri kalanlar sigorta meblağını alırlar.
b) 20 sene dolduğu takdirde;
i. Aile reisi toptan bir para alır ve sigorta ile alakasını keser, veya
ii. Bu meblağın bir kısmını alır ve geriye kalanını da ölümünde ailesine ödenmek üzere bırakır, veya
iii. Ölümde ödenecek ikinci meblağ yerine her sene bir rant alır. Bu plan kesin değildir. Başka şekilleri de olabilir.
Almancası : Familienversicherung.
Fransızcası : Assurance familiale.
İngilizcesi : Family insurance.