Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKTİF NÜFUS NEDİR?


Kazanç amacıyla iktisadi faaliyet halindeki nüfus demektir.

Ancak iş piyasasına emeklerini arzeden kimselerin toplam sayısına varabilmek üzere, çalışmamakla beraber iş arayanlar da aktif nüfus grubu içinde gösterilir.

Bu tarif gereğince, çalışmayanlar (küçük çocuklar, emekliler, irad sahipleri, v.s.) Aktif nüfustan değildir. Çalışmakla beraber faaliyetinde bir kazanç amacı olmayanlar (mesela öğrenciler ve ev kadınları) yine aktif sayılmaz. Öte yandan para şeklinde bir ücret almadan aile reisine (işinde, tarlada, mağazada, atölyede,...) yardım edenler, yardımcı aile üyesi olarak aktif nüfus arasında yer alır. Ücretsiz aile üyelerinin üretim işleri ile uğraştıkları takdirde aktiflere, ev işleri ile meşgul oldukları takdirde aktif olmayanlara katılmaları, aktif nüfusun sayısının tespitini çok zorlaştırır. Gerçekten tarımda aile üyeleri umumiyetle hem ev işleriyle hem de üretim işleriyle uğraşırlar. Bunların üretime katkıları hangi haddi aştıktan sonra faal sayılacakları hakkında uygun esaslar koymak ve kabul edilen esasların her sayımda aynı surette tatbikini sağlamak güçtür. Neticede yardımcı aile üyelerinin, özellikle faal çiftçi kadınlarının ve dolayısıyla bütün aktif nüfusun sayısı hakkında sayımların verdiği rakamlarda çok kere sahte inip çıkmalar görülür.

Birinci sektör; tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılığı, ikinci sektör; madencilik, imalat sanayii ve inşaatla, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, üçüncü sektör ise ticaret, ulaştırma gibi faaliyetleri ve diğer hizmetleri kavrar.

Aktif nüfusun faaliyet kollarına dağılımı iktisadi gelişme sırasında tipik değişmelere uğrar.

Geri kalmış ülkelerde aktif nüfusun büyük çoğunluğu birinci sektördedir.

Almancası : Aktive Bevölkerung.
Fransızcası: Population active.
İngilizcesi : Economically active population.