Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKTİF NEDİR?


İşletmenin sahibi bulunduğu, ekonomik bir önem taşıyan yani işletme için bir değeri olan maddi veya gayri maddi varlıkları temsil eder. Bilançoda, aktifler genellikle sol tarafta yer alır.

Aktifler, paraya tahvil edilebilme açısından, üç ana grupta toplanır:
1) Döner Değerler,
2) Bağlı Değerler,
3) Sabit Değerler.
1) Döner değerler, işletmenin nakdi ile genel olarak bir yılda nakde çevrilebilir veya kullanılabilir varlıklarını kapsar.
İşletmenin döner değerleri:
a- İşletmenin kasa ve bankalardaki paralar ile kasasında saklanan ve fakat henüz bedeli tahsil edilmemiş çekleri,
b- Hazine bonoları, serbest tahviller, hisse senetleri,
c- İşletmenin ticari faaliyetinden doğan ve vadeleri bir yıldan kısa olan ticari alacakları ile alacak senetleri ve ticari faaliyeti dışında vadeleri bir yıldan az olan personel avansı v.s. gibi diğer ticari alacakları,
d- Emtea mevcudu (stoklar),
e- İthal edilmek istenen mallar için yabancı firmalar lehine açtırılmış akreditifler karşılığı bankalara yatırılan paralarıdır.
2) Bağlı değerler, işletmenin bir yıldan uzun vadelerle bağlı bulunacağı kabul edilen varlıklarını gösterir.
Bunlar da firmanın:
a- iştirakleri, (işletmenin diğer teşebbüslere yaptığı yatırımlar),
b- Uzun vadeli alacakları, tahvil portföyü,
c- Depozitoları, gelecek senelere geçici masraflarıdır.
3) Sabit değerler, çok uzun vadelerle sabit bulunacağı farzediien varlıklarıdır.
İşletmenin sabit değerleri;
a- Maddi sabit değerleri (arsalar, binalar, makine ve tesisler, demirbaş, nakil vasıtaları...)
b- Maddi olmayan sabit değerleri (kuruluş masrafları, patent, şerefiye, peştamallık).
Almancası : Aktiva.
Fransızcası : Actif.
İngilizcesi : Assets.
(Bk; Bilanço, Aşınma, Amortisman).