Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ARBİTRAJ NEDİR?


Çeşitli piyasalardaki fiyat farklarından faydalanmak üzere, kıymetli maden, senet, para satın alarak başka yerde satmaya denir.

Kambiyo takyidatı bulunmayan memleketlerde borsalara kote edilmiş döviz kurları arasındaki farklardan kazanç temin etmek maksadıyla yapılan muameleler de arbitrajdır. Muhtelif memleket Piyasalarındaki farklar pek az olduğundur, suretle kar sağlamak geniş teşkilata, büyük sermayeye ve itibara bağlı olduğundan arbitraj işlemlerini genellikle bankalar yapar.

Sadece, iki piyasa arasında ve iki memleket parası üzerinde doğrudan doğruya yapılan arbitraj işlemlerine “Vasıtasız arbitraj” adı verilir: Vasıtasız arbitraj muamelelerinde muhtelif usuller vardır.

i) Parite usulü

ii) Maliyet fiyatı

iii) Banka emri usulü.

Üçüncü bir piyasanın aracılığından istifade edilerek yapılan arbitraj muamelelerine ise vasıtalı arbitraj denir.

Arbitraj işlemleri, kambiyo dalgalanmaları yüzünden çok riskli bir iştir. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gereğince memleketimizde kambiyo takyidatı bulunduğundan yabancı piyasalarla bankalar arbitraj muamelesi yapmamaktadır.

Fransızcadaki arbitraj kelimesinin bir de hukuki anlamı vardır. Bunun Türkçe karşılığı tahkimdir. Tahkim, ayrılığa düşmüş veya düşecek tarafların aralarındaki anlaşmazlığı mahkeme marifeti yerine tayin edecekleri hakem vasıtasıyla halletmelerine denir.

Almancası : Arbitrage.
Fransızcası : arbitrage.
İngilizcesi : arbitrage.
(Bk; «remise». «traite»).