Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ARDİYE MUKAVELESİ (SÖZLEŞMESİ) NEDİR?


Ticari malları ve özellikle uzun bir süre saklanılması gereken nesneler için çeşitleri, türleri ve süreleri bakımından alınacak ücretleri saptayan sözleşme.