Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ARİSTO TİPİ TOPLUM ARISTOFANİK NEDİR?


C. C. Zimmermann'ın teorisinde geçmiş çağlara ait yaşayış örneklerinden birini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Aristofan, komedilerinde yaşadığı çağın karakterini ince ve alaylı ve üslupla canlandırmıştır. Fakir düşmüş köylülerin Atina'ya akın etmelerini ve piyasada iyi ve kötü iki ayrı nitelikte para bulunursa tedavül (para, çek, bono vb.) mekanizmasının aksayacağını belirtmiştir.

Aristofan tipi toplumda, kazanç ve menfaat fikri hakim bulunmaktadır. İnsanların iç güdüsü çıkarcılığın etkisindedir. Herkes bir gizli elle itiliyormuşcasına menfaat ve kazanç peşinde gitmektedir.

C. C. Zimmermann, eski toplumları Aristofan tipi, Homer tipi ve Heziyod tipi olarak üç sınıfa ayırmıştır. Bu sınıflandırmaya Zimmermann Üçgeni denilmektedir.

Homerik ve Heziyodik toplumlar, Aristofan tipine karşıt sosyal yapılarıdır.

Homer tipi toplum, pederşahi aile düzenine dayanmaktadır, çobanlıkla yaşamaktadır, göçebedir.

Heziyod tipi toplumda ise; köy sistemi esastır, insanlar toprağa bağlıdır, nüfus tarımla geçinmektedir.

Aristofan, Heziyod ve Homer; eski Yunan edebiyatının ön saflarında yer tutmuş isimlerdir. Bu yazarların eserlerinde canlandırdıkları karşıt sosyal yapıları esas tutarak C. C. Zimmermann meşhur “üçgen”ini kurmuştur.

(F. Ergin)

Almancası : Aristophanisch.
Fransızcası : Aristophanique.
İngilizcesi : Aristophanic,
(Bk; Homer tipi toplum, Heziyod tipi toplum)