Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AVİ NEDİR?


Müşteri hesabına, nakden hesaben yapılan bütün ödeme ve tahsiller hakkında müşteriye bir ihbar mektubu gönderilir. Buna bankacılıkta Avi (Ödeme ve alma bildirgesi) denir.