Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAHŞİŞ NEDİR?


Bir kimseye hakkı olan ücret dışında verilen paradır. Emeğin karşılığı olan ücretin ödenmesi işverenin en önemli borçlarından biri olduğu halde, bahşiş emek sahibine herhangi bir zorunluk olmadan verilmekte, bahğış ve ihsan edilmektedir.

Bahşişte emek sahibinin mükafatlandırılması amacı esastır. Ancak bu hareketin yasadışı yollardan fayda sağlamak üzere kullanıldığı da görülmektedir. Bir karşılık sağlamak amacı ile verilen bu paraların bahşiş kavramını aştığı şüphesizdir.

Diğer taraftan garson ve benzeri işçilere ödenen yüzdelerle bahşişi birbirine karıştırmamak lazımdır. Zira garson yüzdeleri tıpkı bir ücret niteliğinde olup, işçinin talep edebileceği bir hak teşkil etmektedir. Nitekim İş Kanunumuz ücret tarifi içine işçiye üçüncü şahıslar tarafından ödenen yüzdeleri de dahil etmiş, ayrıca yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin haklarını koruyucu çeşitli hükümler koymuştur. Garsonlara yüzdeleri dışında müşteriler tarafından verilen paralar ise ihtiyari olup bir bahşiş niteliğindedir.

Almancası : Trinkgeld
Fransızcası: pourboire.
İngilizcesi : tip.
(Bk; prim)